Flutter MVVM Proje Yapısı

MVVM (Model-View-ViewModel) mimarisi, uygulama geliştirme sürecinde uygulanabilen bir tasarım desenidir. Flutter ile MVVM mimarisini kullanmak için aşağıdaki gibi bir proje yapısı önerilebilir:

lib/
|-- models/
|  |-- user_model.dart
|  |-- post_model.dart
|-- viewmodels/
|  |-- user_view_model.dart
|  |-- post_view_model.dart
|-- views/
|  |-- user_view.dart
|  |-- post_view.dart
|-- services/
|  |-- api_service.dart
|-- widgets/
|  |-- custom_button.dart
|  |-- custom_textfield.dart
|-- main.dart
 • models/: Uygulamadaki veri modelleri burada tanımlanır. Bu modeller, verileri depolayan sınıflardır.
 • viewmodels/: Verileri işleyen ve görüntülemek için gerekli olan verileri hazırlayan ViewModel sınıflarını içerir.
 • views/: Uygulamanın farklı sayfaları için kullanıcı arayüzü (UI) bileşenleri burada tanımlanır.
 • services/: Uygulamanın veri kaynakları (API, Firebase vb.) ile iletişim kurmak için kullanılan servis sınıflarını içerir.
 • widgets/: Uygulamanın farklı kısımlarında kullanabileceğiniz özel Widget’lar içerir.
 • main.dart: Uygulamanın ana dosyasıdır. Widget ağacını oluşturur ve tüm diğer dosyaları içeri aktarır.

Bu proje yapısı, Flutter ile MVVM mimarisini kullanırken düzenli ve sürdürülebilir bir kod yapısı oluşturmanıza yardımcı olabilir. Ancak, bu yapının kullanımı tamamen sizin projenize ve ihtiyaçlarınıza bağlıdır.

Yorum yapın