SwiftUI MVVM Proje Yapısı

MVVM (Model-View-ViewModel) mimarisi, SwiftUI gibi modern iOS uygulama geliştirme araçlarıyla birlikte kullanıldığında oldukça verimli bir yaklaşımdır. SwiftUI, MVVM ile birleştirildiğinde, uygulamanın parçalarını birbirinden ayrı tutarak test edilmesini ve yeniden kullanılmasını kolaylaştırır.

- Models/
 - User.swift
 - Post.swift
 - Comment.swift

- Views/
 - ContentView.swift
 - PostView.swift
 - CommentView.swift
 - UserView.swift

- ViewModels/
 - PostViewModel.swift
 - CommentViewModel.swift
 - UserViewModel.swift

- Services/
 - APIService.swift

- Utilities/
 - Constants.swift

Yukarıdaki klasör yapısında, “Models” klasörü verileri temsil eden yapıları içerir. “Views” klasörü, uygulamanın kullanıcı arayüzünü oluşturmak için kullanılır. “ViewModels” klasörü, verileri görüntülemek için kullanılan modelleri temsil eder. “Services” klasörü, uygulama verilerini sunucudan veya başka kaynaklardan getirmek için kullanılır. “Utilities” klasörü, genel amaçlı araçları içerir.

Bu yapıyı kullanarak, SwiftUI tabanlı bir uygulama için MVVM yaklaşımını takip edebilirsiniz. Her bir View, ViewModel’ı kullanarak verileri alır ve gösterir. ViewModel, gerekirse Services katmanını kullanarak veri kaynağından veri çeker ve View’a verileri sağlar. Bu sayede View’lar, ViewModel ve Model katmanlarından bağımsız olur ve yeniden kullanılabilir hale gelir.

Yorum yapın